Federatie de Alm en Biesbosch werd geïnformeerd door waterschap Rivierenland over metingen van hoge PFAS-waarden in het oppervlaktewater van het beheersgebied van het waterschap.

Het waterschap heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen het RIVM opdracht gegeven tot nader onderzoek om o.a. na te gaan wat de risico’s kunnen zijn voor de volksgezondheid bij het in aanraking komen met het water en de consumptie van vis. Sportvisserij Zuidwest Nederland is zelf niet verantwoordelijk voor en heeft geen kennis van effecten op de volksgezondheid. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van waterschap Rivierenland, de website van het RIVM en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).