Steiger 4De belangstelling voor een aanlegplaats aan de Bakkerskil is in de afgelopen periode toegenomen. Gelijktijdig met de in uitvoering zijnde baggerwerkzaamheden investeert de federatie in een renovatie van de aanlegsteiger. Het baggeren wordt de komende maanden afgerond. Nu al is gebleken dat de bevisbaarheid en vooral ook de vangstresultaten duidelijk zijn verbeterd. Dit is uiteraard ook mede te danken aan de zeer goede en gevarieerde visstand in de Bakkerskil. Verder is het nu voortaan ook mogelijk om bij een visboot een electrische buitenboordmotor te gebruiken. Er zijn nog vrije ligplaatsen beschikbaar, maar vol is vol. Neem voor meer informatie over het huren van een aanlegplaats contact op met de beheerder van de aanlegsteiger.