Op Vrijdag 22 november 2013 is het Visplan van de VBC Rivierenland aangeboden aan Heemraad, Matthieu Gremmen van waterschap Rivierenland. In het Visplan beschrijven de visrechthebbenden de bestaande visserij en de toekomstige wensen. Nog dit jaar toetst het waterschap het plan aan de KRW-doelen en wordt bekend of we mogen blijven vissen. De heemraad liet echter al doorschemeren, dat het plan goed gekeurd gaat worden. Het plan is hieronder te downloaden. Voor meer informatie, bezoek de website.

Download Visplan Rivierenland Deel 1 (algemene uitwerking)

Download Visplan Rivierenland Deel 2 (Gebiedsgerichte uitwerking)

Concept Visplan Federatie de Alm en Biesbosch gereed

Daan Willems van het waterschap Rivierenland gaf bij gelegenheid van de oprichting van de VBC Rivierenland een presentatie over visplannen en de wijze waarop deze door het waterschap worden getoetst. De VBC Rivierenland zal zich de komende tijd vooral richten op het opstellen van visplannen. De visplannen worden per deelstroomgebied opgesteld en moeten voor 1 januari 2014 gereed zijn. Federatie de Alm en Biesbosch heeft in nauwe samenwerking met het waterschap als pilot inmiddels het eerste concept visplan opgesteld. Het visplan beschrijft de huidige en toekomstige visserij. Het waterschap moet het visplan nu toetsen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water.

 

VBC