Federatie de Alm en Biesbosch is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en wil jij bijdragen aan versteviging van de regionale sportvisserij ? Lees dan hier verder.

Federatie de Alm en Biesbosch is de overkoepeling van 8 plaatselijke hengelsportverenigingen die samen bijna 13.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het belangengebied van Federatie de Alm en Biesbosch bestaat uit het Land van Heusden en Altena, de polder Oostwaard en het natuurgebied van de Noordwaardpolder. In het belangengebied heeft de federatie de visrechten in alle watergangen binnen het belangengebied met daarnaast ook in de gemeentelijke wateren in de gemeente Altena. Naast het beschikbaar stellen van viswateren aan de aangesloten sportvissers ondersteunt de federatie de aangesloten hengelsportverenigingen, behartigt overkoepelende belangen, waaronder visrechten en sportvisserijmogelijkheden. De federatie werkt waar mogelijk samen met onze zusterorganisatie Sportvisserij Zuidwest Nederland , onder meer op het gebied van de controle & handhaving. De federatie werkt daarnaast ook samen met andere overheden zoals het waterschap, de gemeente Altena en terreinbeheerders

Van de kandidaten voor het bestuur vraagt de federatie dat je beschikt over bestuurlijke capaciteiten / sensitiviteit, waarbij je zoekt naar verbinding, betrokken bent en beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden. Je bent communicatief ingesteld en in staat om vraagstukken rond sportvisserij en de plaats van de federatie binnen haar belangengebied te benadrukken. Je hebt oog voor incidenten, maar houdt vast aan de visie en de gestelde doelstellingen. Je draagt samen met overige bestuursleden zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de federatie.

Je geeft vorm, richting en inhoud aan een proces om samen met de aangesloten hengelsportverenigingen tot een nieuw beheer- c.q. beleidsplan voor de federatie te komen.

Ben jij die bestuurder die wij zoeken, dan is dit wellicht iets voor jou! Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die verlengd kan worden bij herverkiezing.

Ben je geïnteresseerd ? Dan vragen wij van je snel te reageren via e-mail secretaris@federatiealmenbiesbosch.nl  Voor inhoudelijke vragen kun je ook contact opnemen met voorzitter H. van Balkom (06-25161243) of secretaris H. Embregts (06 40418712) .