Geldigheid federatieve schriftelijke toestemming gekoppeld aan VISpas

Federatie de Alm en Biesbosch is als zelfstandige federatie niet aangesloten bij Sportvisserij Nederland (SN). De aangesloten hengelsportverenigingen zijn echter wel via Federatie Zuidwest Nederland georganiseerd bij SN. De schriftelijke toestemming (voorheen: vergunning) van Federatie de Alm en Biesbosch is uitsluitend geldig in combinatie met het lidmaatschapsbewijs (VISpas) van de aangesloten hengelsportvereniging. Dit geldt ook voor de losse toestemming voor 1 dag (voorheen: dagvergunning).

Federatieve schriftelijke toestemming (voorheen: vergunning)

Het stelsel van schriftelijke toestemmingen van de federatie is op de eerste plaats gericht op de sportvissers die lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging. Het lidmaatschap van een aangesloten vereniging geeft automatisch recht op de federatieve schriftelijke toestemming. De geldigheid van de federatieve toestemming wordt bepaald in combinatie met een geldig lidmaatschapsbewijs (de VISpas) van de betreffende hengelsportvereniging. Alle beschikbare viswateren zijn in de federatieve schriftelijke toestemming opgenomen.

Schriftelijke dagtoestemming (voorheen: dagvergunning)

Naast de federatieve toestemming is ook schriftelijke dagtoestemming voor 1 dag beschikbaar voor sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging. De dagtoestemming is alleen geldig in combinatie met de VISpas.

De kosten voor deze toestemming bedragen € 4,- en is verkrijgbaar op het volgende adres:

Fauna Hengelsportspeciaalzaak Oeverkruid 20
4941 VV Raamsdonksveer
Tel. 0162-513308

Tip: Als u meerdere keren per jaar een dagtoestemming aanschaft, is het wat kosten betreft beter om te overwegen lid te worden van een bij de federatie aangesloten hengelsportvereniging.

Schriftelijke toestemming gemeentelijke wateren Werkendam en Woudrichem

Voor de gemeentelijke wateren, welke gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Werkendam (inclusief Nieuwendijk en Hank) en Woudrichem (inclusief Sleeuwijk, Almkerk, Rijswijk/Giessen en Dussen)  wordt een gratis losse schriftelijke toestemming (vergunning) uitgegeven.

Deze toestemming is uitsluitend bedoeld voor de inwoners én die géén lid zijn van een bij de Federatie Alm en Biesbosch aangesloten hengelsportvereniging.

Uitgezonderde wateren die niet vallen onder de losse schriftelijke toestemming (vergunning) zijn: de put Omloop, de hoofd- en ravelijnsgrachten in Woudrichem, de grote en kleine vijver in het Almbos in Giessen en de vijver De Wiel in Rijswijk. Het visrecht in deze wateren heeft de gemeente al verhuurd aan de plaatselijke hengelsportverenigingen.

De schriftelijke toestemming is verkrijgbaar op het gemeentehuis van de gemeente Altena, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk