De federatie huurt het visrecht in de gemeentelijke wateren van de gemeente Woudrichem. Hiertoe behoort onder meer ook een gedeeltelijke watergang, gelegen langs de weg Oudbroek in de nabijheid van het landgoed Kraaiveld in Oudendijk. Aan de zuidzijde van het landgoed staat de watergang langs de weg Oudbroek in rechtstreekse open verbinding en valt samen met de omliggende gracht. Het geheel van de omliggende grachten van het landgoed Kraaiveld is particulier eigendom en maakt géén deel uit van het visrecht van de federatie. Het vissen in het water van de gracht is dan ook niét toegestaan.

Daarnaast zijn van de bewoners klachten ontvangen over sportvissers die zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot het terrein van het landgoed en feitelijk op privéterrein van de bewoners in de grachten vissen. Los van het feit dat er geen sprake is van visrecht in het water van de gracht, is op grond van de voorwaarden in de federatieve toestemming het betreden van particuliere eigendommen sowieso verboden. Gelet op de problemen en om de onduidelijkheid in de situatie weg te nemen, is in overleg en afstemming met de gemeente besloten dat ook de watergang langs de weg Oudbroek uitgesloten is voor de sportvisserij.