Het bestuur van HSV Paling Paradijs te Nieuwendijk heeft in de loop van vorig jaar aangegeven te worden geconfronteerd met de bestuurlijke continuïteit. Ondanks daartoe ondernomen inspanningen om nieuwe kandidaten te werven en daarmee het bestuur weer op orde te krijgen, is dit helaas niet gelukt.  Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is nogmaals bijzonder aandacht gevraagd  voor de problematiek met als mogelijk resultaat dat een voorstel tot opheffing van de vereniging als enige optie zou overblijven.

Desgevraagd is aangegeven om een fusie te overwegen met een aangrenzende hengelsportvereniging, maar ook dat heeft uiteindelijke niets opgeleverd. Het federatiebestuur betreurt zeer  de opheffing van HSV Het Paling Paradijs bijzonder treurig, te meer omdat met name HSV Paling Paradijs één van de hengelsportverenigingen  is geweest die in 1962 het initiatief heeft genomen tot de oprichting van Federatie de Alm en Biesbosch.