De controle wordt uitgevoerd door federatieve controleurs en BOA’s (bijzondere opsporingambtenaren). Bij de federatie zijn 12 controleurs actief. Verdeeld over het beheersgebied hebben de controleurs ieder een eigen controlegebied. Daarnaast kunnen de controleurs echter in het hele beheersgebied controleren. Dat gebeurt met name bij speciale controleacties, waarbij bijvoorbeeld wordt samengewerkt met politie en/of BOA’s. De federatieve controleurs hebben een toezichthoudende functie, maar geen opsporingsbevoegdheid. Zij zijn wel bevoegd om inzage te vragen naar de visdocumenten en te controleren of aan de voorwaarden en beperkingen in de schriftelijke toestemming (=vergunning) wordt voldaan. Als daar aanleiding voor is, kunnen de federatiecontroleurs in voorkomende situaties een sportvisser bij overtreding ook staande houden en om assistentie vragen van bijvoorbeeld de politie en/of BOA. De federatiecontroleurs hebben een legitimatiebewijs dat door de federatie wordt uitgegeven. De geldigheid loopt gelijk met het kalenderjaar. Bij een controle dienen zij zich te legitimeren.

BOA’s

In tegenstelling tot de federatiecontroleurs heeft een BOA wél opsporingsbevoegdheid. Bij een controle kan een BOA ook verbaliserend optreden. Bij de federatie zijn twee BOA’s in dienst Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van andere BOA’s binnen het werkgebied van de federatie. Bij de uitvoering van hun controletaken kunnen zij de visserijcontrole er bij doen. De BOA’s hebben een eigen legitimatiebewijs.

Bekijk de boetebedragen.