Visserijwet

In de Visserijwet 1963 en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen staan misdrijven en overtredingen vermeld, met daarbij de bevoegdheden van opsporingsambtenaren. En bij de bevoegdheden van de opsporingsambtenaren hoort dat bij overtreding van de Visserijwet en/of de van toepassing zijnde vergunningvoorwaarden een proces verbaal kan worden opgemaakt.

In de meeste gevallen kunnen opsporingsambtenaren strafbare feiten afhandelen met een transactie, of ook wel een boete genoemd. U krijgt dan een zgn. ‘kennisgeving van bekeuring’, waarop het boetebedrag is vermeld. Betaalt u dat bedrag, dan is daarmee de zaak afgedaan. Als u niet betaalt, dan krijgt u een oproep om voor de rechter te verschijnen.

Hieronder staan de meest voorkomende overtredingen vermeld met betrekking tot de binnenvisserij en de daarbij behorende boetes met ingang van 2018. Bovenop de boete komen nog € 9 euro administratiekosten.

Kijk voor een overzicht (.PDF) van alle boetebedragen met betrekking tot de sportvisserij op deze pagina.