Visserijwet (Boetebedragen Sportvisserij 2024)

De boetebedragen die betrekking hebben op de binnenvisserij – waar de sportvisserij onder valt – zijn gestegen ten opzichte van 2023. De sanctietarieven zijn fors. Zorg er dus voor dat je een prent aan de waterkant voorkomt.

De belangrijkste boetes en feitcodes vind je hieronder (bron: Sportvisserij Nederland):

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: €160,-
 • Geen schriftelijke toestemming met meer dan twee hengels: €370,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: €110,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: €110,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met één of twee hengels: €320,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet met meer dan twee hengels: Officier van Justitie bepaald het sanctiebedrag.
 • In de gesloten tijd vissen met verboden aas: €110,-
 • Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: €110,-
 • Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: €160 ,-
 • Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: €110,-
 • 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €110,-
 • Meer dan twee hengels voorhanden hebben zonder toestemming: €160,-
 • Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: €320,-
 • Vissen met een levende aasvis: €450,-
 • Ondermaatse vis voorhanden hebben: €160,-
 • Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: €160 ,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

 • Valse persoonsgegevens opgeven: €450,-
 • Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: €110,-
 • Verboden toegang voor onbevoegden: €110,-
 • Handelen in strijd met toegangsbepaling: €110,-
 • Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: €160,-
 • Afval achterlaten in openbare ruimte: €160,-
 • Wildplassen of -poepen: €160,-
 • In de openlucht vuur stoken: €320,-
 • Wildkamperen: €160,-

Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,- administratiekosten. De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks naar de staatskas.

De totale uitleg per onderdeel vind je hier (de wetten van de overheid omtrent het vissen).

Derde hengel vergunning
Zorg dat je een derde hengel vergunning hebt voor de wateren waar dat is toegestaan is als je daadwerkelijk met drie hengels gaat vissen. Heb je alleen een derde hengel bij je, als reserve? Zorg dat je deze in het Foedraal houdt of dat er geen haak bevestigd is! Dan kun je hiervoor niet bekeurd worden – in het foudraal of zonder haak wordt het niet meer bestempeld als ‘vistuig’ wat je voorhanden hebt. Dit geldt dus ook voor feeder hengels voor het vangen van aasvissen etc.