Visserijwet (Boetebedragen Sportvisserij 2023)

De boetebedragen zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2022.

De belangrijkste boetes en feitcodes vind je hieronder (bron: Sportvisserij Nederland):

 • Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels € 150,-
 • Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels € 330,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming € 100,-
 • Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst € 100,-
 • Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet € 300,-
 • Gesloten tijd vissen met verboden aas € 100,-
 • Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage € 150,-
 • Vistuig voorhanden terwijl vistuig op dat moment verboden is € 100,-
 • 1 of 2 hengels voorhanden zonder toestemming € 100,-
 • Meer dan 2 hengels voorhanden zonder toestemming € 100,-
 • Ander toegestaan vistuig voorhanden terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen € 300,-
 • Vissen met een levende aasvis € 410,-
 • Ondermaatse vis voorhanden € 150,-
 • Vis voorhanden waarvoor een gesloten tijd van kracht is.€ 150,-
 • Valse persoonsgegevens opgeven € 400,-
 • Niet op eerste vordering tonen ID bewijs € 100,-
 • Verboden toegang onbevoegden € 100,-
 • handelen in strijd met toegangsbepaling € 100,-

De totale uitleg per onderdeel vind je hier (de wetten van de overheid omtrent het vissen).

Derde hengel vergunning
Zorg dat je een derde hengel vergunning hebt voor de wateren waar dat is toegestaan is als je daadwerkelijk met drie hengels gaat vissen. Heb je alleen een derde hengel bij je, als reserve? Zorg dat je deze in het Foedraal houdt of dat er geen haak bevestigd is! Dan kun je hiervoor niet bekeurd worden – in het foudraal of zonder haak wordt het niet meer bestempeld als ‘vistuig’ wat je voorhanden hebt. Dit geldt dus ook voor feeder hengels voor het vangen van aasvissen etc.

Vissen met levend aas op meerval
Het vissen met levend aas op meerval is in Nederland verboden. En een duur grapje als je wel betrapt wordt. Ondanks dat het jammer is, zijn er natuurlijk super goede alternatieven. Dit is wat de wet er over zegt:

Tot 1 juli 2014 was het verbod op het vissen met levend aas opgenomen in het “Besluit verbod gebruik van levend aas”. Per 1 juli 2014 is dit besluit ingetrokken. Maar het is nog steeds verboden om te vissen met een levende vis of ander levend gewerveld dier. Let op: onder het begrip “vissen” vallen ook bepaalde door de minister aangewezen schaal- en schelpdieren, zoals de Noordzeegarnaal, Steurkrab (Steurgarnaal) en diverse krabben- en kreeftensoorten. De boete met levend aas vissen bedraagt 410 euro !

Het is verboden van 1 april tót de laatste zaterdag in Mei in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel die is geaasd met slachtproducten, een dood visje, een stukje vis of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Op basis van art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er een vrijstelling van dit verbod vanaf de laatste zaterdag van mei (behalve voor het IJsselmeer).