Samenstelling Federatiebestuur

Voorzitter

Naam: H.J. van Balkom
Telefoon: 0162-402446
06-25161243
E-mail: voorzitter@federatiealmenbiesbosch.nl

Secretaris

Naam: H.A.O.M. Embregts
Telefoon: 013 – 5711332
06-40418712
E-mail: secretaris@federatiealmenbiesbosch.nl

Penningmeester

Naam: J. van Avendonk
Telefoon: 06-42971107
E-mail: penningmeester@federatiealmenbiesbosch.nl

Bestuurslid

Naam: B. van Gerven
Telefoon: 06-50224107
   
E-mail: Bertvangerven@ziggo.nl

Wedstrijdcommisies

Wedstrijdcommissie senioren

Voorzitter

Naam: D. Arendse
Telefoon: 06-10076846

Secretaris/Penningmeester

Naam: J. van Avendonk
Telefoon: 06-42971107

Wedstrijdcommissie jeugd

Voorzitter

Naam: Tijdelijke waarneming door secretaris en penningmeester
Telefoon:

Secretaris

Naam: H.J. van Balkom
Telefoon: 0162-402446
06-25161243

Penningmeester

Naam: C. Ippel
Telefoon: 0183-504459

Naast het bestuur zijn in beide wedstrijdcommissies ook alle aangesloten hengelsportverenigingen vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen afgevaardigde. Elke afgevaardigde heeft een eigen taak om de organisatie van de wedstrijden in goede banen te leiden. Voor het houden van wedstrijden geldt een apart wedstrijdreglement.

Visstandbeheercommissie (VBC)

Naast het penningmeesterschap is de heer Van Avendonk tevens belast met de registratie en het beheer van het federatief wedstrijdschema.

Voorzitter

Naam: H.J. van Balkom
Telefoon: 0162-402446
06-25161243

Algemene zaken

Naam: H.A.O.M. Embregts
Telefoon: 013 – 5711332
06-40418712

Secretaris

Naam: J. van Avendonk
Telefoon: 06-42971107

Steigerbeheer

Naam: H. Vink
Telefoon: 06-23509141
E-mail: steigerkijfhoek@federatiealmenbiesbosch.nl

Viswaterbeheer

vacant

Samenstelling VBC