Het federatiebestuur is op zoek naar een beheerder van de aanlegsteiger KIjfhoek voor visboten aan de Bakkerskil.

De beheerder behandelt de aanvraag voor een aanlegplaats, verzorgt de registratie en administratie van de ligplaatshouders.

Daarnaast is de beheerder belast met de controle op het naleven van het steigerreglement en houdt zicht op het noodzakelijk onderhoud van de aanlegsteiger.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail secretaris@federatiealmenbiesbosch.nl