Voor het gebruik van de VISpas dient de houder zich aan een aantal algemene voorwaarden en wettelijke regels te houden. Voorzover deze voorwaarden en wettelijke regels niet zijn vermeld in de federatieve schriftelijke toestemming, dan zijn deze aanvullend. Indien deze voorwaarden al wel of anders in de federatieve toestemming zijn opgenomen, dan zijn deze bepalend.