Aanlegsteiger Bakkerskil

De Bakkerskil is een viswater dat deel uitmaakt van het krekensysteem. Ten tijde van de ruilverkaveling in de 60er jaren van de vorige eeuw is de Bakkerskil via een gemaal indirekt afgesloten van het open water van de Biesbosch. De wateraanvoerende functie van het gemaal heeft een gunstige invloed op de visstand. Met het inlaten van water komt ook vis vanuit de Biesbosch binnen. Omdat het gemaal geen waterafvoerende functie heeft, kan geen vis ontsnappen naar het open water. Op basis van bemonsteringvisserijen is vastgesteld dat in de Bakkerskil een zeer rijke en gevarieerde visstand aanwezig is.

Naast het vissen vanaf de oever wordt in de Bakkerskil van oudsher relatief veel met visboten gevist. Vissen vanuit een visboot is alleen toegestaan in combinatie met een aanlegplaats aan de visbotensteiger waarover de federatie beschikt. Bij de federatie aangesloten sportvissers wordt tegen een aanvaardbare huurprijs de mogelijkheid geboden een visboot af te meren aan de aanlegsteiger. De aanlegsteiger heeft een capaciteit voor maximaal 60 boten.

Bij het innemen van een aanlegplaats verbindt de eigenaar / gebruiker van de visboot zich ook aan de bepalingen die zijn opgenomen in het steigerreglement.

Voor meer informatie over het huren van een aanlegplaats kunt u contact opnemen met de beheerder, de heer H. Vink, telefonisch bereikbaar via nummer 06-23509141 of e-mail steigerkijfhoek@federatiealmenbiesbosch.nl