Het RIVM en de Nederlandse overheid hebben op 23 maart jl. de maatregelen aangescherpt omtrent het bestrijden van het coronavirus. Deze maatregelen betekenen onder meer dat, in ieder geval tot en met tenminste 1 juni, alle evenementen, ongeacht groepsgrootte, aard en doel, verboden zijn.

Om redenen in samenhang met de volksgezondheid en het bijdragen aan de beperking van het verspreiden van het coronavirus neemt de federatie hier een strikte positie in. Het federatiebestuur heeft besloten alle evenementen tot tenminste 1 juni af te gelasten.

Ten aanzien van de hengelsport wees de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er op dat viswedstrijden, net als alle andere evenementen, verboden zijn tot 1 juni . Dat betekent dat de reeds georganiseerde wedstrijden en evenementen van Federatie de Alm en Biesbosch tot nader order niet kunnen doorgaan. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland hanteren ook diezelfde lijn in de communicatie.